หน้าหลัก
  ที่มาของโครงการ
  คณะกรรมการ
  ระยะเวลา
  ข้อมูลการติดตั้ง
  ข้อมูลวิชาการ
  ข้อมูลการพัฒนา
  เว็บบอร์ด
  คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
  อัพเดทซอฟต์แวร์
  Education Program

 

เมนูการติดตั้ง
การเริ่มต้นใช้งาน
การค้นหาคนไข้
การเพิ่มคนไข้ใหม่
การส่งตัวคัดกรอง
การอ่านผลจากการคัดกรอง
การอ่านผลจาก DRS
การตั้งค่า
การออกรายงาน
การส่งต่อคนไข้
ปรึกษาปัญหา
เสนอแนะและแก้ไข
เมนูการติดตั้ง
การเริ่มต้นใช้งาน
การค้นหาคนไข้
การเพิ่มคนไข้ใหม่
การนำเข้าข้อมูลจาก Self-Assessment
การให้ Education Program
การจัดกลุ่มให้ความรู้
การออกรายงาน
การตั้งค่า
การส่งต่อคนไข้
ปรึกษาปัญหา
เสนอแนะและแก้ไข
เมนูการติดตั้ง
การเริ่มต้นใช้งาน
การค้นหาคนไข้
การเพิ่มคนไข้ใหม่
การลงทะเบียนคนไข้เบาหวาน
การค้นหาแบบออนไลน์
การเชื่อมต่อกับระบบ 18 แฟ้ม
การวิเคราะห์จากระบบอัตโนมัติ
การส่งปรึกษาเกี่ยวกับตา
การส่งต่อคนไข้
ปรึกษาปัญหา
เสนอแนะและแก้ไข
 
 
 
   

Size 10.36 MB  
>>
ดาวน์โหลดเฉพาะส่วนที่อัพเดทเดี๋ยวนี้ <<

     
คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน

กดดาวน์โหลดที่นี่ กดดาวน์โหลดที่นี่ กดดาวน์โหลดที่นี่
 
 
© Copyright National Health Security Office. All Rights Reserved.1998-2030