หน้าหลัก
  ที่มาของโครงการ
  คณะกรรมการ
  ระยะเวลา
  ข้อมูลการติดตั้ง
  ข้อมูลวิชาการ
  ข้อมูลการพัฒนา
  เว็บบอร์ด
  คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
  อัพเดทซอฟต์แวร์
  Education Program

 

Software Update

Self Assessment Screening Register
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย  วันที่ 7 มีนาคม 2551 ปรับปรุงครั้งสุดท้าย  วันที่ 7 มีนาคม 2551 ปรับปรุงครั้งสุดท้าย  วันที่ 7 มีนาคม 2551

 

  Software User manual

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน

กดดาวน์โหลดที่นี่ กดดาวน์โหลดที่นี่ กดดาวน์โหลดที่นี่

 

 

 
© Copyright National Health Security Office. All Rights Reserved.1998-2015