หน้าหลัก
  ที่มาของโครงการ
  คณะกรรมการ
  ระยะเวลา
  ข้อมูลการติดตั้ง
  ข้อมูลวิชาการ
  ข้อมูลการพัฒนา
  เว็บบอร์ด
  คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
  อัพเดทซอฟต์แวร์
  Education Program

 


ข้อมูลการติดตั้ง

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยตรวจคัดกรองเบาหวาน

 

1.         เมื่อผู้ใช้ใส่แผ่น Setup ซอฟต์แวร์ จะปรากฏหน้าจอดังรูป

 


แสดงหน้าหลักในการติดตั้งซอฟต์แวร์

  

2.         ให้ผู้ใช้ดับเบิ้ลที่ไฟล์ SetupSmartDM จะปรากฏหน้าจอดังรูป ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next


แสดงหน้าจอต้อนรับสู่การติดตั้งซอฟต์แวร์

 

3.         เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next แล้วจะปรากฎหน้าจอให้ผู้ใช้เลือก Folder ที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ ซึ่ง Folder ที่เลือกจะเป็น C:\Program Files\Home\SetupSmartDM\ จากนั้นให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรมต่อไป


แสดงหน้าจอการเลือก Folder ที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์

 

4.         เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next แล้วจะปรากฎหน้าจอให้ผู้ใช้ยืนยันในการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อยืนยันการติดตั้งซอฟต์แวร์


แสดงหน้าจอการยืนยันการติดตั้งโปรแกรม

 

5.         เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Next ยืนยันการติดตั้งโปรแกรมแล้วจะปรากฏหน้าจอการติดตั้งซอฟต์แวร์


แสดงหน้าจอการติดตั้งซอฟต์แวร์

 

6.         เมื่อดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Close


แสดงหน้าจอ

 

7.         เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฏ Icon ที่หน้าจอ Desktop

 

 

 
© Copyright National Health Security Office. All Rights Reserved.1998-2015