หน้าหลัก
  ที่มาของโครงการ
  คณะกรรมการ
  ระยะเวลา
  ข้อมูลการติดตั้ง
  ข้อมูลวิชาการ
  ข้อมูลการพัฒนา
  เว็บบอร์ด
  คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
  อัพเดทซอฟต์แวร์
  Education Program

 


ข้อมูลการพัฒนา

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Tools)

Tools VB.NET
Database MS Access
Report Crystal Report
Others A-Jax Technology  java Technology

  ความต้องการของระบบ (System Requirement)

Operating System Windows XP / Vista
CPU Pentium IV 1 GHz ขึ้นไป
RAM 512 MB ขึ้นไป
HDD 20 GB ขึ้นไป
Display 1024X846

  เอกสารการพัฒนา (Development Document)

User Manual  
Administration Manual  
ER Diagram  
Data DICT  

 
© Copyright National Health Security Office. All Rights Reserved.1998-2015